ACT- frekvencijski kontrolirane komponente
Analog Devices - linearni analogni krugovi, AD/DA konvertori, DSP tehnika
AXON Cable - kablovi, vezice, provodnici
Bourns - potenciometri, tipke, prekidači, BCD koderi, otpornici
Kemet - aluminijski elektrolitski kondenzatori
Italtronic - kućišta za elektroniku, pribor za tiskane pločice
Tadrian Batteries - baterije koje probijaju granice
Kingbrihght - LED diode, LED displeji LCD i klasične ekrani
Sauro - stezaljke, konektori (muški i ženski) i pribor
Semikron - elektronika snage
Aimtec -
TE Connectivity - konektori i releji
Winstar
Gremtek
Conta - Clip - razne grupe proizvoda za spojnu tehniku, elektroniku i štampane pločice
Marschner - transformatori i mrežni uređaji

Alma Electronic d.o.o. poštuje privatnost posjetitelja ove stranice, te će sve podatke prikupljene prilikom ispunjavanja obrasca "Upit za ponudu" i kontakt formulara koristiti isključivo u svrhu komunikacije s korisnicima u smislu prodaje svog asortimana. Ni u kojem trenutku nećemo podatke o korisnicima i posjetiteljima weba prepustiti trećim stranama.

Kolačići

Na našoj stranici koristimo kolačiće kako bi posjetiteljima osigurali što kvalitetniji pregled, pretragu, upravljanje, navigaciju te pronalaženje željenog sadržaja. Upravljanje kolačićima u potpunosti je omogućeno posjetiteljima modulom za upravljanje koji se nalazi pri vrhu desne kolone.

Što su kolačići?
Kolačići (eng. cookies) su male tekstualne datoteke koje se pohranjuju na vaše računalo (tablet, pametni telefon i sl.) kada posjetite određene internetske stranice.

Što rade kolačići?
Među mnogim namjenama kolačića su i: mogućnost bolje navigacije na stranici, pohrana postavki stranice (npr. veličina slova).

Kada naša stranica ne bi koristila kolačiće, tretirala bi Vas kao novog posjetitelja svaki put kada otvorite drugu podstranicu.

Jesu li kolačići sigurni?
Kolačići su 100% sigurni. Oni ne mogu oštetiti vaše računalo, ne sadrže podatke koji bi mogli poslužiti da Vas netko osobno identificira.

Koji se kolačići koriste na almaelectronic.com?
Koristimo kolačić za informaciju o tome kako koristite naše internetske stranice. Oni ne prikupljaju podatke koje Vas identificiraju. Prikupljeni podaci pomažu nam da saznamo koji Vam je sadržaj zanimljiv. Također, koristimo kolačić za pohranu odabira jezika na kojem pregledavate naše internetske stranice.

Na određenim podstranicama koristimo kolačiće treće strane (google.com) koji su potrebni za prikaz Google karte i drugih funkcionalnosti na stranici.

Uvjeti obavezuju dobavljača, kao i kupca u  slijedećim točkama:

  • PONUDE/NARUDŽBE
  • ISPORUKA/SLANJE ROBE
  • PAKIRANJE ROBE
  • ODUSTAJANJE/PROMJENA NARUDŽBE OD STRANE KUPCA
  • GARANCIJA NA ISPORUČENU ROBU
  • UVJETI PLAĆANJA
  • TEČAJNE RAZLIKE
  • NADLEŽNOST SUDA

 
1. PONUDE/NARUDŽBE

Alma electronic nudi na prodaju proizvode i usluge iz opisa djelatnosti, na način kako je opisano u ovim Uvjetima prodaje. Ponuda je uvjetovana i određena Uvjetima prodaje, i drugačiji i dopunjeni uvjeti prodaje od strane kupca nisu prihvatljivi, osim u slučaju kada su u pismenoj formi prihvaćeni od Alma electronic. Ponuda kupca ne obavezuje na kupnju ponuđene robe kao ni Alma electronic na prihvaćanje narudžbe. Alma electronic može promjeniti uvjete Ponude dok nije pismeno potvrdila narudžbu kupca. Ponuda ne obavezuje Alma electronic na rezervaciju ponuđene robe.
Cijena robe iskazane u ponudi odnosi se na robu na skladištu Alma electronic, ocarinjeno, ako nije drugačije označeno u ponudi.
U cijenu nisu uključeni opći i /ili posebni porezi i druge takse koji mugu biti obavezni kao posljedica prometa robe i usluga. Porezi i takse mogu biti iskazani posebno u ponudi, odnosno obavezno iskazani u predračunu.
Narudžba kupca se smatra prihvaćenom kad Alma electronic pismeno potvrdi narudžbu kupca s oznakom robe, količinom, cijenom, oznakom proizvođača, željenim rokom isporuke i očekivanim rokom isporuke prema dobavljivosti robe. Narudžba kupca koja sadrži uvjete suprotne ovim Uvjetima, bit će upisana i potvrđena od Alma electronic čime će se smatrati da je kupac prihvatio Opće uvjete prodaje Alma electronic.
Kupac se obavezuje svoje neslaganje s Potvrdom ili Promjenom potvrde narudžbe dostaviti u pisanoj formi najkasnije u roku 2 dana od datuma primitka dokumenta, u protivnom ćemo smatrati da je kupac prihvatio uvjete prodaje.

2. ISPORUKA / SLANJE ROBE

Sva roba  se isporučuje FOB skladište Alma electronic.
Vlasništvo nad robom i rizik od gubitka robe u potpunosti prelazi na kupca od trenutka predaje robe izabranom prevozniku ili preuzimanja robe od strane kupca u skladištu ALMA ELECTRONIC.
Kupac je obavezan robu preuzeti ili dostaviti željeni način slanja i ime prijevoznika u roku od 5 dana od dana obavijesti da je roba spremna za isporuku, u protivnom će ALMA ELECTRONIC robu poslati kupcu na njegov teret.

3. PAKIRANJE ROBE

Alma electronic će robu proizvođača, sa kojima ima Ugovor o prodaji robe na tržištu Hrvatske I Slovenije, isporučiti kupcu u originalnom pakiranju proizvođača i/ili standardnom pakiranju Alma electronic, prilagođenom veličini, broju komada, težini i osjetljivosti robe. Kupac prihvaća da isporučena količina odstupa od naručene količine ukoliko je originalno pakiranje proizvođača drugačije, a dijeljenje robe moglo bi utjecati na kvalitetu, sposobnost manipulacije robom ili slično. U takvom slučaju, isporučena količina bit će uvećana u odnosu na naručenu do količine originalnog pakiranja proizvođača.

4. ODUSTAJANJE/PROMJENA NARUDŽBE OD STRANE KUPCA

Jednom prihvaćena i potvrđena narudžba kupca ne može biti poništena od strane kupca osim uz privolu Alma electronic. Svaka promjena narudžbe od strane kupca mora biti u pismenoj formi i prihvaćena i pismeno potvrđena od strane Alma electronic , u skladu s člankom 1 ovih Uvjeta prodaje, a najkasnije 30 dana prije željenog datuma isporuke. Alma electronic će prihvatiti promjenu narudžbe bez posljedica za kupca kada je to moguće i kada takva promjena ne dovodi Alma electronic u nepovoljni položaj. Alma electronic će prihvatiti promjenu narudžbe ili odustajanje od narudžbe od strane kupca bez posljedica za kupca ukoliko je došlo do promjene prodajne cijene ili promjene planiranog roka isporuke više od 15 dana od prvotno potvrđenog datuma isporuke.

5. GARANCIJA NA ISPORUČENU ROBU

Alma electronic će u duhu dobrog isporučitelja dobavljati i isporučivati robu za koju se može potvrditi dokumentima da je dobavljena od proizvođača ili ovlaštenog trgovca proizvođača i na zahtjev kupca izdat će "Potvrdu o odgovaranju" kojom će potvrditi da osobine isporučene robe odgovaraju osobinama navedenim u tehničkom opisu proizvođača za tu robu.
Uvjeti garancije koji se odnose na skrivene mane robe, bilo u materijalu ili kvaliteti izrade zbog nepažnje proizvođača, Alma electronic prenosi garantne uvjete proizvođača na kupca uz obavezu posredovanja između kupca i proizvođača.
Kupac se obavezuje reklamiranu robu vratiti o svom trošku u garantnom roku Alma electronic uz detaljan opis kvara. Troškovi utvrđivanja kvara past će na teret kupca ukoliko se reklamacija pokaže bez osnova, ili je do kvara došlo zbog nedozvoljenih uvjeta ili načina uporabe proizvoda.

6. UVJETI PLAĆANJA

Uvjeti plaćanja su doznaka gotovine prije isporuke na temelju Predračuna ili Potvrde narudžbe kupcu, a na žiro račun Alma electronic pri Agenciji za platni promet ili devizni račun kod Zagrebačke banke.
Rok i uvjeti plaćanja mogu biti dogovoreni drugačije u kojem slučaju će kupac i Alma electronic potpisati Ugovor o međusobnim odnosima poslovanja.
Za zakašnjelo plaćanje, Alma electronic ima pravo naplatiti zaštitnu kamatu od 25% / god. iznad kamate NBH i obustaviti isporuku robe do podmirenja dugova.

7. TEČAJNE RAZLIKE

Cijene ponuđene u Kn vezane su na tečaj valute proizvođača i/ili dobavljača. U slučaju odgođenog plaćanja, nastale promjene tečaja veće od 2,5% bit će obračunate i naplaćene kupcu posebno ili uz sljedeću isporuku. Kupac ima pravo zatražiti povrat razlike u cijeni nastale promjenom tečaja iznad 2,5% u njegovu korist. Ako je račun plaćen sa zakašnjenjem, kupac gubi pravo na razliku u cijenu zbog promjene tečaja.

8. NADLEŽNOST SUDA

Sve eventualne sporove i/ili neslaganja iz poslovanja, Alma electronic će zajedno sa kupcem rješiti sporazumno. U slučaju da je sporazum, prihvatljiv za sve zainteresirane strane, nemoguće postići, nadležan je nadležni sud u Zagrebu.

Alma electronic d.o.o. U Zagrebu, 17.04.1999.

Alma Electronic ZagrebALMA ELECTRONIC d.o.o. je poduzeće za zastupanje stranih tvrtki i veleprodaju elektroničkih komponenata. Ugovorni smo trgovci u Hrvatskoj i Sloveniji za: Advanced Crystal Technology, Aimtec, Analog Devices, Axon Cable, Bourns, Conta-Clip, Gremtek, Italtronic, Kemet, Kingbright, Marschner, Sauro, Semikron, Tadiran Batteries, TE Connectivity i Winstar.

Obzirom na proizvodni program svjetski poznatih proizvođača u našem programu, možemo ponuditi elektroničke komponente i materijal za sve namjene. Nudimo sve što je potrebno za proizvodnju elektronike:

  • pasivne komponente:  kondenzatori, prigušnice, transformatori;
  • aktivne komponente: mikroprocesori, programabilne digitalne logičke krugove, analogni IC, AD/DAC, kombinirane analogno-digitalne krugove, sklopove velikih snaga, LED diode i display-e, a od dodatnog pribora i opreme spomenimo samo elektromehaničke releje, samostezajuči bužiri, kučišta za elektroniku, akumulatorske baterije, itd.


Veći dio robe nudimo sa skladišta u Zagrebu i Ljubljani.

ALMA ELECTRONIC d.o.o. u Ljubljani i ALMA ELECTRONIC d.o.o. u Zagrebu su samostalna poduzeća, koja međusobno surađuju sa zalihama.

Lokacija u Ljubljani je odlično povezana cestovnim komunikacijama (pored samog centra autucestnog križanja na ljubljanskoj obilaznici), a to nam omogućuje dobru vezu sa poduzećima po cijeloj Sloveniji.
Za sve tehničke informacije možete se obratiti našoj tehničkoj potpori, koja će vam pomoći pri traženju odgovarajućih zamjena, nabave tehničke dokumentacije, novosti iz zastupljenih programa itd.

Za narudžbe se obratite prodajnoj službi u Ljubljani ili u Zagrebu, ispunite narudžbenicu/potražnju na strani Potražnja i prodaja , a možete nas, naravno, i posjetiti na jednoj od naših adresa.

s poštovanjem, Alma Electronic d.o.o.

 

Upravljanje kolačićima

EU e-Privacy Directive

Ova web stranica koristi kolačiće (cookies) za upravljanje, provjeru, navigaciju i druge funkcije. Molimo podesite postavke kolačića odabirom jedne od ponuđenih mogućnosti.

EU e-Privacy Directive Documents

Kolačići su blokirani i neće se pohraniti na vaše računalo.
Ovu odluku možete promijeniti u svakom trenutku klikom na gumb Ponovi podešavanje.

Odabrali ste opciju spremanja kolačića na Vaše računalo. Ovu odluku možete promjeniti u svakom trenutku klikom na gumb Izbriši kolačiće.

Novosti - elektronika

Novi proizvodi
Bourns blog
New Electronics
EE Times
ElectronicWeekly product