ACT - frekvenčno kontrolirane komponente
Analog Devices - linearna analogna vezja, AD/DA pretvorniki, DSP tehnika
AXON Cable - kabli, prevodniki
Bourns - potenciometri, dušilke, zaščita
Kemet - kondenzatorji
Italtronic - ohišja za elektroniko
Tadrian Batteries - baterije, ki premikajo meje
Kingbrihght - LED diode, LED displeji
Sauro - konektorji, terminal bloki
Semikron - močnostna elektronika
Aimtec - AC/DC in DC/DC pretvorniki, led krmilniki
TE Connectivity - konektorji in releji
Winstar - tekstovni in grafični LCD displeji
Gremtek - termo - skrčljivi in zaščitni produkti
Conta - Clip - konektroji za industrijsko elektroniko
Marschner - transformatorji

Splošni pogoji prodaje

Pogoji so zavezujoči tako za dobavitelja, kot za kupca v vseh naslednjih točkah:

PONUDBA/NAROČILA
IZDAJANJE/POŠILJANJE BLAGA
PAKIRANJE BLAGA
PREKLIC/SPREMEMBA NAROČILA S STRANI KUPCA
GARANCIJA NA IZDANO BLAGO
PLAČILNI POGOJI
TEČAJNE RAZLIKE
PRISTOJNO SODIŠČE

1. PONUDBA/NAROČILA

Alma electronic d.o.o. ponuja izdelke in storitve iz opisa dejavnosti na način, kot je opisano v teh Pogojih prodaje.
Ponudba je pogojena in določena s Pogoji prodaje, zato drugačni ali dopolnjeni pogoji prodaje s strani kupca niso sprejemljivi, razen v primeru, če so v pisni obliki sprejeti s strani Alma electronic d.o.o.. Ponudba kupca ne obvezuje, da ponujeno blago tudi kupi, kakor tudi ne podjetja Alma electronic, da naročilo izvrši. Podjetje Alama electronic lahko spremeni pogoje Ponudbe dokler ni pisno potrdilo naročila kupcu. Ponudba Alma electronic ne obvezuje, da ponujeno blago rezervira.
Cena blaga prikazana v ponudbi se nanaša na blago na zalogi v skladišču Alma electronic, ocarinjeno, če ni v ponudbi drugače označeno.
V ceno blaga niso vključeni splošni in/ali posebni davki in druge takse, ki bi lahko bili obvezni kot posledica prometa blaga in storitev. Davki in takse so lahko v ponudbi prikazani posebaj, v predračunu pa so obvezno prikazani.
Naročilo kupca se smatra sprejeto, ko Alma electronic pisno potrdi naročilo kupca z oznakami blaga, količinami, cenami, oznakami proizvajalcev, željenim in pričakovanim rokom dobave odvisno od dobavljivosti blaga. Naročilo, ki vsebuje drugačne pogoje v nasprotju tem Pogojem, bodo vpisana in potrjena s strani Alma electronic s čimer se smatra, da je kupec sprejel Splošne pogoje prodaje Alma electronic.
Kupec se zavezuje svoje nestrinjanje s Potrdilom ali Spremembo potrdila naročila dostaviti v pisni obliki najkasneje v roku 2 dni od datuma prejema dokumenta, v nasprotnem bomo smatrali, da je kupec Pogoje prodaje sprejel.

2. IZDAJA/POŠILJANJE BLAGA

Vse blago se izdaja FOB skladišče Alma electronic.
Lastništvo blaga in tveganje izgube v popolnosti prehaja na kupca v trenutku predaje blaga izbranemu prevozniku ali prevzemu blaga s strani kupca v skladišču Alma electronic. Kupec je obvezen prevzeti blago ali sporočiti želeni način pošiljanja blaga in ime prevoznika v roku 5 dni od dneva obvestila, da je blago pripravljena za izdajo, v nasprotnem primeru bo Alma electronic blago poslal kupcu na njegov strošek.

3. PAKIRANJE BLAGA

Podjetje Alma electronic bo blago proizvajalcev, s katerimi ima Pogodbo o prodaji blaga na trgu Slovenije, kupcu blago dostavilo v originalni embalaži proizvajalca in/ali v standardni embalaži Alma electronic, prilagojeni velikosti, številu kosov, teži in občutljivosti blaga. Kupec sprejema, da izdana količina odstopa od naročene količine v kolikor je originalno pakiranje proizvajalca drugačno, pri tem pa bi deljenje blaga lahko vplivalo na kakovost, zmožnost manipuliranja z blagom in podobno. V takem primeru bo izdana količina povečana v razmerju na naročeno količino za razliko do originalne količine pakiranja proizvajalca.

4. PREKLIC/SPREMEMBA NAROČILA S STRANI KUPCA

Enkrat sprejeto in potrjeno naročilo kupca ne more biti preklicano s strani kupca razen s privoljenjem podjetja Alma electronic.
Vsaka sprememba naročila s strani kupca mora biti v pisni obliki ter sprejeta in pisno potrjena s strani Alma electronic v skladu s 1. členom  teh Pogojev prodaje najkasneje 30 dni pred željenim rokom dobave. Alma electronic bo sprejel spremembo naročila brez posledic za kupca če je to možno in če takšna sprememba ne pripelje Alma electronic v neugoden položaj. Alma electronic bo sprejel spremembo naročila ali odstop od naročila s strani kupca brez posledic v kolikor je prišlo do spremembe prodajne cene ali spremembe planiranega roka dobave za več kot 15 dni od prvotno potrjenega datuma dobave.

5. GARANCIJA NA IZDANO BLAGO

Podjetje Alma electronic bo v duhu dobrega dobavitelja naročalo in izdajalo blago za katero se lahko z dokumenti potrdi, da je dobavljeno od proizvajalcev ali pooblaščenih trgovcev proizvajalcev, na zahtevo kupca pa bo izdalo Potrdilo o ustreznosti s katero bo potrdilo, da lastnosti dobavljenega blaga ustrezajo lastnostim navedenim v tehničnih opisih proizvajalca za to blago.
Pogoji garancije, ki se nanašajo na skrite napake blaga, tako v materialu kot v kakovosti izdelave zaradi nepazljivosti proizvajalca prenaša podjetje Alma electronic garancijske pogoje proizvajalca na kupca, obenem pa se obveže, da bo posredovalo med proizvajalcem in kupcem.
Kupec se zavezuje reklamirano blago vrniti na svoj strošek v garancijskem roku Alma electronic s podrobnim opisom napake. Stroški ugotavljanja napake gredo v breme kupca v kolikor je reklamacija neosnovana, če je do napake prišlo zaradi nedovoljenih pogojev in načinov uporabe izdelka.

6. PLAČILNI POGOJI

Pogoj dobave naročenega blaga je nakazilo gotovine na osnovi Predračuna ali Potrdila naročila kupcu na transakcijski/IBAN račun Alma-electronic pri NLB.
Roki in pogoji plačila so lahko dogovorjeni tudi drugače. V tem primeru bosta kupec in podjetje Alma electronic podpisala Pogodbo o medsebojnih razmerjih poslovanja. Za zamujena plačila ima Alma electronic pravico zaračunati 9% zamudno obrestno mero(Uradni list RS, št. 1/12) in ustaviti vse dobave do poplačila vseh dolgov kupca.

7. TEČAJNE RAZLIKE

Cene, ki so izražene v eurih (EUR) so vezane na tečaj valute proizvajalca in/ali dobavitelja. V primeru odloženega plačila, bodo nastale tečajne razlike, ki bodo večje od 2,5% obračunane in zaračunane kupcu naknadno ali ob naslednji dobavi. Kupec ima pravico zahtevati vračilo razlike v ceni nastale zaradi spremembe tečaja nad 2,5% v njegovo korist. Kupec izgubi pravico do razlike v ceni zaradi spremembe tečaja, če je bil račun plačan z zamudo.

8. PRISTOJNO SODIŠČE

Vse morebitne spore in/ali nestrinjanja iz poslovanja bo podjetje Alma electronic skušalo skupaj s kupcem rešiti sporazumno. V primeru, da sporazuma, ki bi bil sprejemljiv za vse strani, ni možno doseči, je za reševanje spora pristojno okrožno sodišče v Ljubljani.

Alma electronic d.o.o., Ljubljana, 01.01.2012

Upravljanje piškotkov

EU - Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah

Naša spletna stran uporablja piškotke za upravljanje, preverjanje, navigacijo, krmarjenje po spletnem mestu in druge funkcije. Prosimo vas izberite nastavitve vaših piškotkov z izbiro ene od ponujenih možnostih.

Dokumenti EU e-Privacy Directive

Piškotki so blokirani in se ne bodo shranjevali na vašem računalniku. Vašo odločitev lahko v vsakem primeru spremenite s klikom na gumb Prilagodite nastavitve.

Izbrali ste funkcijo shranjevanja piškotkov na vaš računalnik.
Vašo odločitev lahko v vsakem trenutku spremenite s klikom na gumb Izbriši piškotke.

Novosti - elektronika

Novi proizvodi
Bourns blog
New Electronics
EE Times
ElectronicWeekly product